ΤΡΥΠΗΤΗ(ΜΠΙΖΜΠΑΡΔΙ 'Η ΙΣΟΒΑ): Δ.Δ ΤΟΥ Δ. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ (Ν.ΗΛΕΙΑΣ) ΜΕ 571 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 278Μ. Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΕΑΡΤΕΝΤΑΛ!

''Πρός άρκτον δ' 'ομορα ήν τω Πύλω δύο πολίδια Τριφυλιακά 'Υπανα και Τυπανέαι και ποταμοί δε δύο εγγύς ρέουσι, ο τε Δαλίων (Διάγων) και ο Αχέρων εκβάλοντες εις τον Αλφειόν"
(Στράβων Η΄3,15)

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ!

Η εργασία αυτή είναι για την μνήμη  του φίλου Νίκου Γ. Πετρόπουλου που έφυγε τόσο νωρίς από την ζωή. Τηρώ την υπόσχεση που του είχα δώσει στα τέλη του Οκτώβρη.

Κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όσο και μετά την απελευθέρωση από τον Τούρκικο ζυγό οι μετακινήσεις ατόμων, οικογενειών και πληθυσμών ήταν ένα συχνό φαινόμενο με πολλές αιτίες που δεν είναι της παρούσης να αναφέρω. Οι μετακινήσεις είχαν ως σκοπό την κατάληψη εδαφών προς καλλιέργεια για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.
Μια τέτοια περίπτωση είναι και των Μπαρακιταίων και ειδικότερα της οικογένειας Πετρόπουλου που κατοικεί εκεί περίπου τα τελευταία 200 χρόνια. Συγκεκριμένα μια οικογένεια που κατοικούσε στου Μπαράκου  (εξ ου και η ονομασία Μπαρακίτικα) ήρθε σε ρήξη με τον αγά του Τζορβαντζή (σημερινή Αρήνη) με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να μετακινηθεί πιο ανατολικά, εκεί που δεν είχε αρμοδιότητα ο Τζορβαντζαίος αγάς, και συγκεκριμένα ανατολικά της Τσεμπερούλας που ήταν υπό την δικαιοδοσία του Φαναρίου. Η οικογένεια αυτή ονομαζόταν Γεωργακόπουλοι (υποκ.  Γεωργάκος + κατ. πούλος {= γιος του…} = γιος του Γεωργάκου» υποκ. του Γιώργου) και όπως είπαμε εφόρμησαν από του Μπαράκου (σημερινή Μάκιστο) και κατέληξαν στα σημερινά Μπαρακίτικα όπου και εγκαταστάθηκαν. Η προέλευση τους ή ο σκοπός να αποφύγουν πιθανούς διώκτες τους, τους προσέδωσε το όνομα Μπαρακίτης και γενάρχης τους ήταν ο Πέτρος Μπαρακίτης- Γεωργακόπουλος. Η ανυπαρξία εγγράφων οδηγούσε τους ανθρώπους να προσδιορίζονται σύμφωνα με το όνομα του πατέρα κ.α. με αποτέλεσμα ένας εκ των τριών υιών του Πέτρου Μπαρακίτη να μετονομαστεί σε Πετρόπουλος (= υιός του Πέτρου) και πιθανότατα το όνομα του ενός από τους γιούς του που κράτησαν το όνομα να ήταν Αθανάσιος. Οι περισσότεροι απόγονοι του Πέτρου πήγαν στου Ζάχα όπου και υπάρχει το επώνυμο αυτό. Οι Πετροπουλαίοι παρέμειναν στα Μπαρακίτικα όπου και υπάρχουν ακόμη.

                                                                  Γεώργιος Η. Ζέρβας


Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Επιφανείς Ηλείοι, Δημήτρης Λαμπίκης (1889 – 1956)!

Ο Δημήτρης Λαμπίκης γεννήθηκε στα Λεχαινά. Άρχισε να γράφει ποιήματα και πεζά από τα γυμνασιακά του χρόνια. Σπούδασε νομικά και φιλολογία. Εργάστηκε σαν δημοσιογράφος σε αθηναϊκές εφημερίδες, περιοδικά και εγκυκλοπαίδειες. Έγραψε λογοτεχνικά, ταξιδιωτικά και λαογραφικά κείμενα. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του βρίσκεται σκόρπιο σε εφημερίδες και περιοδικά του καιρού του και αφορά σε μορφές και θέματα της φιλολογικής και θεατρικής ζωής της χώρας. Από τους ιδρυτές της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, διετέλεσε ακόμη διευθυντής της βιβλιοθήκης του δήμου Αθηναίων. Τ΄ όνομα του έχει δοθεί σε δρόμο των Λεχαινών μπροστά στο Γυμνάσιο.
Η βιβλιογραφία του πλούσια και διανθισμένη με διηγήματα και ταξιδιωτικές εμπειρίες, τα πιο κύρια είναι τα παρακάτω:
Σελίδες διπλωματικής ιστορίας (1924),
Ο ερημίτης του Μωπασάν,
Πως αγαπούν οι φθισικοί (1924),
Απ΄όσα βλέπουμε στην Αθήνα (1930),
Αθηναϊκές αγάπες (1933),
Ελληνισμός της Νοτίου Ιταλίας (1933),
Ο ναύαρχος Κουντουριώτης (1935),
Ελληνίδες ποιήτριες (1935),
Τα αττικά του Παυσανίου (1937),
Αθηναϊκός δήμος (1938),

Η ζωή μας (1939).

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830!Την 3η Φεβρουαρίου του 1830 διεξήχθη ένα συνέδριο στο υπουργείο εξωτερικών της Αγγλίας, στο Λονδίνο, κατά το οποίο οι εκπρόσωποι ης Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας υπέγραψαν πρωτόκολλο ανακηρύσσοντας την Ελλάδα ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος.

1. Η Ελλάς θέλει σχηματίσει εν κράτος ανεξάρτητον και θέλει χαίρει όλα τα δίκαια πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά τα προσπεφυκότα εις εντελή ανεξαρτησίαν.
2.  Η διοριστική γραμμή των συνόρων της Ελλάδος, αρξαμένη από τας εκβολάς του Ασπροποτάμου, θέλει ανατρέξει τον ποταμόν αυτόν έως κατέναντι της λίμνης του Αγγελοκάστρου, και διασχίσασα τόσον αυτήν την λίμνην όσον και τας του Βραχωρίου και της Σταυροβίτσας, θέλει καταλήξει εις το όρος Αρτοτίνα, εξ ου θέλει ακολουθήσει την κορυφήν του όρους ’ξου, την κοιλάδα της Κοτούρης και την κορυφήν του όρους Οίτης έως τον κόλπον του Ζητουνίου, εις τον οποίον θέλει καταντήσει προς τας εκβολάς του Σπερχειού.
Όλαι αι χώραι και τόποι κείμενοι προς Μεσημβρίαν αυτής της γραμμής, την οποίαν το συμβούλιον εχάραξεν επί του ενταύθα υπό στοιχείον Στ συναπτομένου γεωγραφικού πίνακος, θέλουν ανήκει εις την Ελλάδα.
Θέλουν ανήκει ωσαύτως εις την Ελλάδα η νήσος Εύβοια ολόκληρος, αι Δαιμονόνησοι, η νήσος Σκύρος και αι νήσοι, αι εγνωσμέναι το αρχαίον υπό το όνομα Κυκλάδες, συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Αμοργού.
3. Η Ελληνική Κυβέρνησις θέλει είναι μοναρχική και κληρονομική κατά τάξιν πρωτοτοκίας. Θέλει εμπιστευθή εις ένα Ηγεμόνα, όστις δεν θέλει είναι δυνατόν να εκλεχθή μεταξύ των οικογενειών των βασιλευουσών εις τας Επικρατείας τας υπογραψάσας την συνθήκην της 6ης Ιουλίου 1827, και θέλει φέρει τον τίτλον Ηγεμών Κυριάρχης της Ελλάδος.
Πηγή: Διονύσιος Κόκκινος, Η ελληνική επανάστασιςΣάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ !

Ο Λυκούργος της Σπάρτης ήταν ένας από τους πρώτους στην ιστορία της ανθρωπότητας, πριν από 3000 χρόνια, που αντιλήφθηκε την μάστιγα που αποφέρει η …δουλεία του χρήματος. Ένα από τα μέτρα που έλαβε ο Λυκούργος ήταν η αντικατάσταση των χρυσών νομισμάτων με ογκώδη σιδερένια νομίσματα με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος, «πολλών ειδών αδικήματα εξαφανίστηκαν από την Λακεδαίμονα». Δεύτερο έργο του Λυκούργου ήταν και το πιο τολμηρό αφού για να εφαρμοστεί απαιτούσε μεγάλο σθένος και ήταν ο αναδασμός της γης. Στα χρόνια που αναφερόμαστε υπήρχε μεγάλη ανισότητα και οι ακτήμονες με τους απόρους συσσωρεύονταν στην πόλη αφού τα πλούτη τα κατείχαν λίγοι. Τους ‘’έπεισε’’ όλους πως έπρεπε να βάλουν την περιουσία τους στην μέση και να μοιραστεί εξαρχής με πιο δίκαιο τρόπο προς όλους με αποτέλεσμα να υπάρξει μια κοινωνική και οικονομική ισορροπία. Εφαρμόζοντας το σχέδιο του μοίρασε την Λακωνική γη σε τριάντα χιλιάδες κλήρους στους περιοίκους και αυτήν της Σπάρτης σε εννέα χιλιάδες Σπαρτιάτες. Με τον τρόπο αυτό καταπολέμησε το φθόνο, το έγκλημα και τα δύο νοσήματα της κοινωνίας, τον πλούτο και την φτώχεια. Με αυτόν τον τρόπο ο Λυκούργος κατάφερε να σώσει την αρχαία Σπάρτη από την κρίση. Από τότε οι Σπαρτιάτες επεδίωκαν να πρωτεύουν στην αρετή, σαν να μην υπήρχε μεταξύ τους καμιά διαφορά και ανισότητα παρά μόνο αυτή που την ορίζει η καταδίκη του κακού και ο έπαινος του καλού πολίτη. Λέγεται πως αρκετά χρόνια μετά τα παραπάνω μέτρα γυρνώντας ο Λυκούργος από ένα ταξίδι είδε τους θερισμένους αγρούς με τις ίσες στοιβαγμένες θημωνιές είπε, « η Λακωνία ολόκληρη μοιάζει με χώρα που ανήκει σε αδέρφια, που μόλις έκαναν την μοιρασιά». Την πλεονεξία που διακατέχει τις σύγχρονες κοινωνίες προσπάθησε να προλάβει ο Λυκούργος περιορίζοντας στο ελάχιστο την κοινωνική αδικία και εγκαθιστώντας μια κατάσταση οικονομικής ισότητας.

Ας τον μιμηθούν οι σημερινοί πολιτικοί άνδρες!

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

19-12-2014: Εξαρθρώθηκε ακόμη μία εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές στην Ηλεία και συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πάτρα, 19 Δεκεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εξαρθρώθηκε ακόμη μία εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές στην Ηλεία
Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της ομάδας και αναζητούνται δύο συνεργοί τους, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, οι δράστες είχαν διαπράξει (20) διαρρήξεις και κλοπές από οικίες
Το παράνομο περιουσιακό όφελος της ομάδας ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ
Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις και κλοπές από οικίες, στην Ηλεία.
Ειδικότερα, για την εξάρθρωση της ομάδας αυτής και τη σύλληψη των μελών της, πραγματοποιήθηκε χθες (18.12.2014) το πρωί, στην πόλη της Καλαμάτας, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, που οργάνωσε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου και συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας και των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ηλείας και Μεσσηνίας.
Κατά τη διάρκεια της στοχευμένης επιχείρησης, συνελήφθησαν τέσσερα (4) από τα μέλη της ομάδας, ημεδαποί άνδρες Ρομά, ηλικίας 31, 28, 27 και 21 ετών, ενώ ακόμα δύο ημεδαποί συνεργοί τους, ηλικίας 27 και 18 ετών, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.
Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων έχει σχηματισθεί δικογραφία σε κακουργηματικό βαθμό, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συγκρότησης εγκληματικής ομάδας και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της συστηματικής έρευνας των αστυνομικών Αρχών, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει προκύψει ότι, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, οι δράστες έχουν διαπράξει συνολικά είκοσι (20) διαρρήξεις και κλοπές σπιτιών, σε διάφορες περιοχές της Ηλείας.
Ως προς τον τρόπο και τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της ομάδας επέλεγαν να δρουν κυρίως πρωινές ώρες, κατά τις οποίες οι ένοικοι των κατοικιών απουσίαζαν και αφού διερρήγνυαν τις οικίες αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά..
Σημειώνεται ότι, οι δράστες μετέβαιναν στις οικίες με οχήματα μεγάλου κυβισμού, στα οποία αναρτούσαν ξένες πινακίδες κυκλοφορίες, προκειμένου να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους και να δυσχεραίνουν με αυτόν τον τρόπο το έργο των αστυνομικών Αρχών.
Σε κατ’ οίκον έρευνες στα σπίτια των δραστών, στην πόλη της Καλαμάτας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν χρηματικό ποσό (4.500) ευρώ, κυνηγετικό όπλο, (43) φυσίγγια, διάφορα κοσμήματα και δύο ρολόγια χειρός, (2) φωτογραφικές μηχανές, (23) συσκευές κινητών τηλεφώνων και (5) φορητούς Η/Υ ( tablets ).
Επίσης, κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο αυτοκίνητα, τα οποία οι δράστες χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους και τη διάπραξη των κλοπών, ενώ στο εσωτερικό τους βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και κοσμήματα.
Από την αστυνομική έρευνα που διεξάγει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου προκύπτει ότι, οι δράστες έχουν αποκομίσει από την παράνομη δράση τους, το χρηματικό ποσό των (28.800) ευρώ, (1.350) δολάρια Η.Π.Α. και (561) δολάρια Καναδά, ενώ η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών τους.
Την προανάκριση και τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη, διενεργεί η Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου.

 http://www.astynomia.gr/

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Η Ντόροθι Κινγκ ξαναχτυπά: Τα Σκόπια θα μπορούσαν να γίνουν μια επαρχία της Μακεδονίας με φόρο 25%!

Νέα ειρωνικά σχόλια αναφορικά με τα Σκόπια, έκανε η γνωστή αρχαιολόγος, Ντόροθι Κινγκ. «Η πρότασή μου είναι ότι τα Σκόπια θα μπορούσαν να γίνουν μια επαρχία της Μακεδονίας αν πλήρωναν έναν φόρο π.χ. 25%» έγραψε ειρωνικά στο twitter η Κίνγκ, η οποία έχει πει πολλές φορές ότι τα Σκόπια δεν υπήρξαν ποτέ Μακεδονία.
Όπως εξήγησε η ίδια: «Η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε πολλές επαρχίες. Η πρότασή μου είναι ότι τα Σκόπια θα μπορούσαν να γίνουν μια επαρχία της Μακεδονίας αν πλήρωναν έναν φόρο π.χ. 25%. Ή μήπως το 25% είναι πολύ λίγο για αυτή την τιμή; Μήπως το 50% και οι ναοί για τον Αλέξανδρο σε κάθε πόλη;».
«Αν θέλουν να υιοθετήσουν την ιστορία με βάση τη δική τους λογική ας είναι τουλάχιστον αυθεντικοί... Αν θέλεις να συμμετέχεις, τότε να πληρώσεις» έγραψε η γνωστή αρχαιολόγος και συμπλήρωσε ότι: «Προφανώς δεν μιλάω για την επέκταση της Ελλάδας ώστε να τους περιλάβει. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έκανε αυτή την τιμή στις κατακτήσεις του».
huffingtonpost.gr


Το Α και το Ω της Διοίκησης!

Η Άννα Σταυροπούλου, φιλόλογος και επιμελήτρια κειμένων και  εγγονή του Πάνου Νιάρχου, επιμελήθηκε το βιβλίο «Το Α και το Ω της Διοίκησης: Πώς να Πετυχαίνεις τους Στόχους Σου» των εκδόσεων Ανοδική Πορεία και είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το δελτίο τύπου και το εξώφυλλο του συγκεκριμένου πονήματος.


 Το δελτίο τύπου λέει χαρακτηριστικά: Η εταιρεία συμβούλευσης επιχειρήσεων Ανοδική Πορεία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την κυκλοφορία του βιβλίου «Το Α και το Ω της Διοίκησης: Πώς να Πετυχαίνεις τους Στόχους Σου», του Αμερικανού συγγραφέα Arte Maren. Ως εκδότρια και χορηγός, η  Ανοδική Πορεία είχε όλη την ευθύνη της παραγωγής του βιβλίου, από την αρχή ως το τέλος. Μια πρώτη παρουσίασή του έγινε από τον πρόεδρό της, Dr. Αλέξανδρο Αλέμη, τον Αύγουστο του 2014, στο ξενοδοχείο  Golden Age, και θα ακολουθήσουν κι άλλες σχετικές εκδηλώσεις.
Το βιβλίο έχει ήδη εκδοθεί σε 17 γλώσσες.
***
Μια διάσημη μελέτη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ «ακολούθησε» τους αποφοίτους του για πολλά χρόνια στη ζωή τους. Η μελέτη κράτησε πάνω από τριάντα χρόνια. Μετά από τριάντα χρόνια ανακάλυψαν ότι οι πιο πετυχημένοι απόφοιτοι ήταν εκείνοι που είχαν συγκεκριμένους στόχους στη ζωή τους, μάλιστα ιδιαίτερα επιτυχημένοι ήταν αυτοί  που είχαν θέσει τους στόχους τους γραπτώς. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι στόχοι κάνουν τη διαφορά.
Όνειρα και στόχους έχουμε όλοι, αλλά πώς γίνονται πραγματικότητα; Πώς μπορούμε να πετύχουμε  αυτούς τους στόχους; Ο Arte Maren έρχεται τώρα να μας δείξει το πώς, με το βιβλίο του «Το Α και το Ω της Διοίκησης: Πώς να Πετυχαίνεις τους Στόχους Σου».
Το βιβλίο θα μας οδηγήσει βήμα βήμα στη δημιουργία του καινοτόμου διοικητικού εργαλείου που ονομάζεται διαχειριστική κλίμακα. Θα ανακαλύψουμε  τους ζωτικούς παράγοντες του συντονισμού και της εναρμόνισης. Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε και να επεμβαίνουμε  σε ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό σε σχέση με τη διοίκηση της επιχείρησής μας και τις καταστάσεις της ζωής επίσης. Το αποτέλεσμα θα είναι να λάβουμε περισσότερη ανταπόδοση για την ενέργεια που θα επενδύσουμε προσωπικά. Με μια πλήρως εναρμονισμένη επιχείρηση, οικογένεια και προσωπική ζωή, γίνεσαι μια ασταμάτητη μηχανή ισχύος.

Εκδόσεις  Ανοδική Πορεία, Λ. Αλεξάνδρας 215, 1152, Αθήνα
Τηλ.: 210 6427130
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα για το υλικό που απέστειλε στο blog.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός!


Ο Παναγής Κουταλιανός γεννήθηκε το 1853 στην Κούταλη, ένα χωριό στην Προποντίδα. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, λίγο πριν φύγει από τον τόπο του, έσκισε στα δυο έναν Τούρκο, ο οποίος του έκλεψε τα ρούχα, όταν έκανε μπάνιο στο ποτάμι. Κυνηγημένος, γύρισε σε αρκετές χώρες και κέρδισε τον επιούσιο, επιδεικνύοντας την δύναμή του. Η περιπλάνησή, τον οδήγησε στο μακρινό Μοντεβιδέο της Λατινικής Αμερικής. Εκεί, έγινε παλαιστής και άρχισε να χτίζει τη φήμη του. Μετά τις πρώτες νίκες, το όνομά του έγινε συνώνυμο της δύναμης. Οι συγγραφείς της εποχής, παρουσίαζαν έναν υπεράνθρωπο, που πάλευε σε όλο τον κόσμο, με τους πιο απίθανους αντιπάλους και έκανε επιδείξεις μυϊκής δύναμης, που παρόμοιες δεν είχαν ξαναδεί τα μάτια τους. Τα κατορθώματά του έμοιαζαν απίστευτα. Μετακινούσε τεράστιες πέτρες και πάλευε με άγρια ζώα. Ξάπλωνε στο έδαφος, του έβαζαν πάνω στο στομάχι βράχους και τους έσπαγαν με βαριοπούλες, χωρίς να τραυματίζεται. Στις εμφανίσεις του, φορούσε πάντα το δέρμα μιας τίγρης, που είχε σκοτώσει μόνος του.
Ωστόσο, κανείς δε γνωρίζει που σταματάει η υπερβολή και που αρχίζει η πραγματικότητα. Ο Κωστής ο Παλαμάς, ο ποιητής, σε ένα από τα διηγήματά του, αναφέρει την συνάντησή του με τον Κουταλιανό στην Αθήνα. Τότε που ήταν γνωστός από την Ινδία μέχρι την Αμερική. Μιλάμε

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

ΤΕΛΗΣ ΣΑΒΑΛΑΣ: Αν έχεις γεννηθεί Έλληνας δεν χρειάζεται να είσαι κάποιος άλλος!
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 1971 ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΗ ΣΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΣΗΜΕΡΑ» ΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ '70 ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «Kojak».

Ο Τέλης Σαβάλας (Αριστοτέλης Τσαβαλάς) (1922 -1994) υπήρξε ηθοποιός του Χόλιγουντ και έγινε παγκόσμια γνωστός με τη τηλεοπτική σειρά "Κότζακ". Γεννήθηκε το 1922 στη Νέα Υόρκη από Έλληνες γονείς από τον Γέρακα Λακωνίας. Ο Λάκωνας πατέρας του Νίκος Σαβάλας (Τσαβαλάς) είχε εστιατόριο και η μητέρα του Χριστίνα ζωγράφιζε ως τα τέλη της ζωής της. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 1963 για την ταινία «Birdman του Αλκατράζ». Έγινε πολύ γνωστός εκτός από τον Κότζακ, και από την ταινία του Τζέιμς Μποντ Στις Αυτής Μεγαλειότητας της Μυστικής Υπηρεσίας όπου έπαιξε τον Σταύρο Ernst Blofeld. Ήταν νονός της Ελληνοαμερικανίδας ηθοποιού, Τζένιφερ Άνιστον. Όταν τέλειωσε τις έξη πρώτες τάξεις του σχολείου, μιλούσε καλύτερα ελληνικά από αγγλικά. Η καριέρα του ως ηθοποιού άρχισε μετά τα 35 του, όταν ο Μπάρτ Λάγκαστερ τον διάλεξε, φατσικά, για να παίξει μαζί του στη ταινία «Birdman του Αλκατράζ», γνωστή στην Ελλάδα ως "Ο βαρυποινίτης του Αλκατράζ».

 ΗΛΕΙΑ, Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ!


Από της απόψεως των προϊόντων η Ηλεία είναι παραγωγικωτάτη και γονιμωτάτη, διότι και εκτάσεις μεγάλας έχει πεδινάς και μετά την παρά τον Πάμισον Μεσσηνίαν έχει το ευφορώτερον έδαφος συμπάσης της Πελοποννήσου, δικαίως δ’ υπό πολλών εκλήθη η γη της επαγγελίας ως προς τον Μορέαν.
Λόγω λοιπόν του τοιουτοτρόπου γεωλογικού σχηματισμού αυτής ευλόγως η Ηλεία έχει γονιμώτατον έδαφος και δικαίωςς υπό των Φράγκων εκαλείτο η γαλακτούχος αγελάς του Μορέως. Αλλά και οι αρχαίοι είχον τούτο παρατηρήσει, εξ ου ο μεν Θεόφραστος καλεί την Ηλείαν χώραν ύπαμμον, ο δε Παυσανίας αγαθήν και εξειργασμένην δια πάσης. Έν γένει δε το ηλειακόν έδαφος είναι αμμώδες και πηλώδες και ιλυώδες και δι’ αυτό τούτον εύφορον.
Η Ηλεία, ίσως και λόγω του ιερού του Διος της Ολυμπίας, δεν είχε προστριβές και πολέμους με αποτέλεσμα η πρωτεύουσα πόλη Ήλιδα να φτάνει τους 60.000 κατοίκους έχοντας μεγάλη έκταση ενώ οι παρακείμενες κωμοπόλεις και τα χωριά να είναι πυκνοκατοικημένα. Η χώρα της Ηλείας ήταν ευπροσβλητοτάτη πανταχόθεν αφού η απουσία φυσικών προμαχώνων από Βόρεια, Ανατολικά και Νότια ενώ Δυτικά η παρουσία θάλασσας την έκαναν ανέκαθεν εύκολα προσβάσιμη σε όσους την εποφθαλμιούσαν. Οι όμοροι Αρκάδες, Αχαιοί και Μεσσήνιοι και αργότερα οι Λακαιδέμονες ήριζον(παρατ. του ερίζω) την Ηλείαλόγω της εύφορης γης και της παντελούς έλλειψης στρατιωτικής οργάνωσης των Ηλείων, που μόνο πολεμοχαρείς δεν ήταν. Αυτή, την έλλειψη φυσικών προμαχώνων, αντικατέστησε η θρησκευτική ευλάβεια του πανελληνίου προς την γενέτειρα των Ολυμπιακών αγώνων. Αναγνωρίστηκε δηλαδή από όλους ως χώρα ιερή και απρόσβλητη, ως η χώρα του ιερού του Ολυμπίου Διος και της τέλεσης των ιερών αγώνων. Σε αυτό συνεπικούρησε η μεγάλη διπλωματία των Ηλείων και η θρησκευτική ευλάβεια η οποία διακατείχε τους Έλληνες. Κανένας δεν μπορούσε να προσβάλει την ιερή χώρα αφού θα χαρακτηρίζονταν άμεσα ιερόσυλος και όποιο ένοπλο στράτευμα πλησίαζε την περιοχή έπρεπε να καταθέσει τα όπλα πριν διέλθει στην Ολυμπία τα οποία παρελάμβανε ευθύς αμέσως της εξόδου από την ετέρα πλευρά της χώρας. Κατά την αναγγελία της τέλεσης των αγώνων από τους Ηλείους κήρυκες  οι οποίοι μετέβαιναν ανά την Ελλάδα και εκήρυττον την ιερή χάρη των Ολυμπίων εκεχειρίαν , δηλαδή την ιερή ανακωχή έπρεπε οποιαδήποτε εχθροπραξία να ανακοπεί και ν’ αναβληθεί και όλοι να ασχοληθούν εφεξής με την προπαρασκευή των αγώνων και την μετάβαση και συμμετοχή τους σε αυτούς.

Εξαιτίας της  θρησκευτικής αυτής συνθήκης η χώρα της Ηλείας κατοικούνταν από άκρη σε άκρη χωρίς τον φόβο επιδρομών απολαμβάνοντας την ασυλία αυτή με αποτέλεσμα να είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες της αρχαίας Ελλάδας. Δεν υπήρχε οχύρωση παρά μόνο ανοικτές πόλεις, κώμες και χωριά, επαύλεις και πολυάριθμα ιερά. Ο Στράβωνας κατά την περιήγηση του στην χώρα της Ηλείας κάνει λόγο για τα Αρτεμίσια (ιερά Αρτέμιδος), για τα Αφροδίσια (ιερά Αφροδίτης), για τα Νυμφαία (ιερά αφιερωμένα σε διάφορες Νύμφες= κατώτερες θεότητες ποταμών και δασών), για τα Ερμεία (τα του Ερμή) και για τα Ποσείδια (τα του Πασειδώνος). Στην παρά τον Αλφειό χώρα τα ιερά ήταν πάμπολλα και έδειχναν τον ιερό χαρακτήρα που προσέδιδαν οι υπόλοιποι Έλληνες στην χώρα αυτή. Ο Πολύβιος μνημονεύει την άδεια των Ηλείων από τους υπόλοιπους Έλληνες να τελούν τους αγώνες και την χαρακτηρίζει την Ηλεία ως ιεράν και απόρθητον, λέγει πως έχουσιν την ιεράν και πάτριον ασυλίαν. Ο Ερνέστος Κούρτιος κατά τις ανασκαφές της Ολυμπίας την χαρακτήρισε ως Λευιτική χώρα της δωρικής Περλοποννήσου, ενώ ο Ευριπίδης, μέσω του διασωθέντος από τον Στράβωνα σχετικό χωρίο, την ονομάζει, Ήλις η Διος γείτων. Ο Παυσανίας λέγει πως οι Ηλείοι παλαιόταταευνόμωτατοι Πελοποννησίων ήταν.
Γ.Παπανδρέου, Η Ηλεία δια μέσου των αιώνων,  Α΄Έκδοση εν Αθήναις 1924