ΤΡΥΠΗΤΗ(ΜΠΙΤΖΙΜΠΑΡΔΙ 'Η ΙΣΟΒΑ): " Ίσταται κατά τον βορράν, στηριζόμενο επί φυσικού μπαλκονίου, εξόχως μεγαλοπρεπής και η περικλείουσα αιώνια βλάστηση αποτελεί τον μανδύα του. Αυτός λάμπει και απαστράπει εις όλα τα παιχνίδια των χρωμάτων εις καθημερινό θέαμα και ακτινοβολεί ως φαιοπράσινη φλόγα υπό τας πρωϊνάς αχτίδας του ηλίου".

''Πρός άρκτον δ' 'ομορα ήν τω Πύλω δύο πολίδια Τριφυλιακά 'Υπανα και Τυπανέαι και ποταμοί δε δύο εγγύς ρέουσι, ο τε Δαλίων (Διάγων) και ο Αχέρων εκβάλοντες εις τον Αλφειόν"
(Στράβων Η΄3,15)

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

A.Bon: La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d’Achaïe

O Antoine Bon στο βιβλίο του "La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d’Achaïe" κάνει ένα οδοιπορικό στις καστροπολιτείες του Μοριά και στους ναούς που κτίστηκαν εκεί κατά την διάρκεια της Φραγκοκρατίας.Ένα υπέροχο έργο που εξετάζει την ιστορία και την κατασκευή όλων των κτισμάτων ένα προς ένα. Χαρακτηριστικά αναφέρει και το Καθολικό της Παναγίας της Ίσοβας αλλά και τον Άγιο Νικόλαο παραπλεύρως.Παραθέτω τον πρόλογο του έργου, στα Γαλλικά και σε μετάφραση στα Ελληνικά με την βοήθεια της καλής φίλης Αναστασίας Ζαφειρίου-Καράμπελα, και τον χάρτη της Πελοποννήσου με τα ενδιαφέροντα κτίσματα.                                                                AVANT PROPOS
Les plans et dessins des forteresses ou chateaux suivants Aetos,Αkova,Androysa,Arkadia,Chelmos, Kalamata, Clarence, Kalabryta, Leutron, Mela et Hagios Vasilios, ont ete leves
 et executes entre 1931 et 1938 par M.Henry Ducoux, architecte D.P.L.G,alors attache a Ecole francaise d'Athenes; c'est lui qui a egalement fait en 1938 les leves des chateaux d'Argos,
de Mistra et de Myloi de Lerne,que nous avons dessins nous -meme, et de Clermont dont les dessins ont ete executes par Paul Maignan, architecte attache au Bureau archeologique de Dijon;
celui-ci a fait aussi les plans et dessins des eglises de Saint-Sophie d'Andravida, de Notre-Dame d'Isova et de Saint-Nicolas a Bitsibardi, du couvent des Vlachernes d'Elide, en fin du couvent
 de Zaraka ; apres sa mort accidentelle, ils ont ete acheves par MrNicole Latour.
Les autres dessins, sauf indication speciale, ont ete faits par nous, ainsi que les photographies, a l'exception de celles qui sont reproduites aux planches, 32,1, 41 a, 118 b, 157,1, qui sont dues
 respectivement a MM. Dinos Psychogios, directeur de la revue "Ηλειακά", G. Donnay, architecte belge, H. Wagner, photographe attache a l'Institut archeologique allemand d'Athenes,enfin a
David Wallace, jeune archeologue anglais tue en Grece au cours de la seconde guerre mondiale et dont les photos nous ont ete aimablement communiquees par M.T.S.R. Boase president du
Magdalen College a Oxford.
  Que tous ceux qui nous ont ainsi aide a constituer cet album trouvent ici l'ecpression sincere de notre tres vive reconnaissance.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            A.Bon


                                                           ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τα σχεδιαγράμματα και τα σχέδια των παρακάτω φρουρίων ή κάστρων : Αετού, Άκοβας, Ανδρούσας, Αρκαδίας, Χελμού, Καλαμάτας, Γλαρέντσας, Καλαβρύτων, Λεύκτρων, Μελά και Αγίου Βασιλείου, έχουν αρθεί και εκτελεστεί μεταξύ 1931 και 1938 από τον Κο Henry Ducoux, αρχιτέκτων διδάκτωρ που συνδέεται με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, και ήταν αυτός που το 1938 έκανε επίσης τις άρσεις των κάστρων  του Άργους, του Μυστρά και των Μύλων της Λέρνας, που έχουμε σχέδια και εμείς οι ίδιοι του Χλεμουτσίου του οποίου τα σχέδια έχουν  εκτελεστεί από τον Paul Maignan, αρχιτέκτονα που συνδέεται με την  Αρχαιολογική Υπηρεσία του  Dijon , που έχει κάνει επίσης τα σχεδιαγράμματα και τα σχέδια των ναών της Αγίας Σοφίας Ανδραβίδας, του Καθολικού της Παναγίας της Ίσοβας και του Αγίου Νικολάου στο Μπιτζιμπάρδι, του μοναστηριού της Βλαχέρνας της Ηλείας, και τέλος του μοναστηριού του Ζάρακα, μετά από αιφνίδιο θάνατο του,αποπερατώθηκαν από τον Κο Nicole Latour.
Τα άλλα σχέδια, εκτός από ιδιαίτερη ένδειξη, έγιναν από εμάς και οι φωτογραφίες, με εξαίρεση αυτών που περιέχονται στα τεύχη, 32,1, 41 α, 118 b, 157,1, οι οποίες οφείλονται με σεβασμό  στον MM. Ντίνο Ψυχογιό, εκδότης του περιοδικού «Ηλειακά»,  στον Βέλγο αρχιτέκτονα G. Donnay, στον H. Wagner, φωτογράφο που συνδέεται με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, και τέλος στον David Wallace, ένα νεαρό Άγγλο αρχαιολόγο που  σκοτώθηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και του οποίου οι φωτογραφίες μας κοινοποιήθηκαν ευγενικά και από τον MTSR Boase πρόεδρο του Magdalen College a Oxford.
Σε όλους αυτούς που μας βοήθησαν επίσης να δημιουργήσουμε αυτό το άλμπουμ δίνουμε εδώ την έκφραση των ειλικρινών μας ευχαριστιών και της πιο θερμής μας αναγνώρισης.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          A.Bon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου