ΤΡΥΠΗΤΗ(ΜΠΙΤΖΙΜΠΑΡΔΙ 'Η ΙΣΟΒΑ): " Ίσταται κατά τον βορράν, στηριζόμενο επί φυσικού μπαλκονίου, εξόχως μεγαλοπρεπής και η περικλείουσα αιώνια βλάστηση αποτελεί τον μανδύα του. Αυτός λάμπει και απαστράπει εις όλα τα παιχνίδια των χρωμάτων εις καθημερινό θέαμα και ακτινοβολεί ως φαιοπράσινη φλόγα υπό τας πρωϊνάς αχτίδας του ηλίου".

''Πρός άρκτον δ' 'ομορα ήν τω Πύλω δύο πολίδια Τριφυλιακά 'Υπανα και Τυπανέαι και ποταμοί δε δύο εγγύς ρέουσι, ο τε Δαλίων (Διάγων) και ο Αχέρων εκβάλοντες εις τον Αλφειόν"
(Στράβων Η΄3,15)

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ!


"Ες δέ τον αγώνα τον Ολυμπιακόν, λέγουσιν Ηλείων οί τα αρχαιότερα μνημονεύοντες, Κρόνον την έν ουρανώ σχείν βασιλείαν πρώτον, και εν Ολυμπία ποιηθήναι Κρόνω ναόν υπό των τότε ανθρώπων, οι ωνομάζοντο χρυσούν γένος, Διος δε τεχθέντος επιτρέψαι Ρέαν του παιδός την φρουράν τοις Ιδαίοις Δακτύλοις, καλουμένοις δε τοις αυτοίς τούτοις και Κουρήσιν αφικέσθαι δε αυτούς έξ Ίδης της Κρητικής, Ηρακλέα, και Παιωναίον, και Επιμήδην, Ιασόν τε και Ίδαν τον δε Ηρακλέα παίζοντα (είναι γαρ δή αυτόν πρεσβύτατον ηλικία) συμβάλειν τους αδερφούς ές άμιλλαν δρόμου, και τον νικήσαντα έξ αυτών, κλάδω στεφανώσαι κοτίνου, παρείναι δε αυτοίς πολύ δή τι ούτω των κοτίνων, ως  τα χλωρά έτι των φύλλων υπεστρώσθαι σφάς καθεύοντας, κομισθήναι δέ έκ της Υπερβορέων γής τον κότινόν φασιν υπό του Ηρακλέους ές Έλληνας είναι δε ανθρώπους οί υπέρ τον άνεμον οικούσι τον Βορέαν, πρώτος  μεν έν ύμνω τω ές Αχαϊαν εποίησεν Ωλήν ο Λύκιος, αφικέσθαι την Αχαϊαν ές Δήλον εκ των Υπερβορέων τούτων. έπειτα ωδήν  Μελάνωπος Κυμαίος ές Ώπιν και Εκαέργην ήσεν, ώς εκ των Υπερβορέων και αύται πρότερον [ ές την Αχαϊαν] αφίκοντο και ές Δήλον".
Παυσανία Ηλιακά  V 7,7-9.
Στον Ιδαίο Ηρακλή οφείλεται η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ο οποίος έβαλε τα μικρότερα αδέρφια του να αγωνιστούν και βράβευσε τον νικητή με ένα στεφάνι από ελιά και ονόμασε τους αγώνες Ολύμπια.Επίσης αποφάσισε την τέλεσή τους κάθε πέντε χρόνια καθώς αυτός  και τ' αδέρφια του ήταν πέντε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου