ΤΡΥΠΗΤΗ(ΜΠΙΤΖΙΜΠΑΡΔΙ 'Η ΙΣΟΒΑ): " Ίσταται κατά τον βορράν, στηριζόμενο επί φυσικού μπαλκονίου, εξόχως μεγαλοπρεπής και η περικλείουσα αιώνια βλάστηση αποτελεί τον μανδύα του. Αυτός λάμπει και απαστράπει εις όλα τα παιχνίδια των χρωμάτων εις καθημερινό θέαμα και ακτινοβολεί ως φαιοπράσινη φλόγα υπό τας πρωϊνάς αχτίδας του ηλίου".

''Πρός άρκτον δ' 'ομορα ήν τω Πύλω δύο πολίδια Τριφυλιακά 'Υπανα και Τυπανέαι και ποταμοί δε δύο εγγύς ρέουσι, ο τε Δαλίων (Διάγων) και ο Αχέρων εκβάλοντες εις τον Αλφειόν"
(Στράβων Η΄3,15)

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

ΗΛΕΙΑ : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ!


Η Ηλεία ή Ήλις εξετείνετο κατά την δυτικήν παραλίαν της Πελοποννήσου, και ωρίζετο κατ' άρκτον υπό της Αχαϊας,  αρχαιότερον δια του ακρωτηρίου Αράξου, μετά ταύτα δε δια του ποταμού Λαρίσσου, κατά μεσημβρίαν υπό της Μεσσηνίας δια του ποταμού Νέδας,΄ος κατά την κάθοδον των Ηρακλειδών εγένετο το κατά την θάλασσαν μεταξύ των δύο μεθόριον, κατ' ανατολάς υπό της Αρκαδίας κατά την Φολόην, τους Αζάνας και τους Παρασσίους, και κατά δυσμάς υπό του Ιονίου πελάγους, ο παράπλους πάσης της Ηλείας, κατά τον Στράβωνα, ελογίζετο 1200 σταδίων = 30 μιλίων γεωγραφικών, κατά δε τον  Πευτιγκέρειον πίνακα, περίπου 20 μιλ.γεωγρ. και , κατά τον Σκύλακα, επίσης 800 σταδ.= 20 μιλίων γεωγραφικών,το πλάτος, όπερ ήν άνισον υποτίθεται ως έγγιστα μεταξύ 3-4 μιλ.γεωγρ. το δε εμβαδόν 60.
Ο τόπος ούτος, κατά τους αρχαιότατους καιρούς, ήν  διηρημένος εις πολλάς δυναστείας, ύστερον διηρέθει εις δύο μόνας, τη των Επειών και την υπό τον Νέστορα τον Νηλέως, και ημεν κατά των Επειών ωνομάζετο Κοίλη Ήλις, ως ούσα τω όντι κατά το πλείστον τοιαύτη, η δε επικράτεια του Νηλέως και του Νέστορος περιλάμβανε την Πισσάτιδα, ης μέρος ήν η Ολυμπία, την Τριφυλίαν και την εν αυτήν περιεχομένη  χώρα των Καυκώνων μέχρι των ορίων της Μεσσηνίας, μετά ταύτα ωνομάσθει άπας ο τόπος Ηλεία.

ΙΑΚΩΒΟΥ ΡΑΓΚΑΒΗ "ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου