ΤΡΥΠΗΤΗ(ΜΠΙΤΖΙΜΠΑΡΔΙ 'Η ΙΣΟΒΑ): " Ίσταται κατά τον βορράν, στηριζόμενο επί φυσικού μπαλκονίου, εξόχως μεγαλοπρεπής και η περικλείουσα αιώνια βλάστηση αποτελεί τον μανδύα του. Αυτός λάμπει και απαστράπει εις όλα τα παιχνίδια των χρωμάτων εις καθημερινό θέαμα και ακτινοβολεί ως φαιοπράσινη φλόγα υπό τας πρωϊνάς αχτίδας του ηλίου".

''Πρός άρκτον δ' 'ομορα ήν τω Πύλω δύο πολίδια Τριφυλιακά 'Υπανα και Τυπανέαι και ποταμοί δε δύο εγγύς ρέουσι, ο τε Δαλίων (Διάγων) και ο Αχέρων εκβάλοντες εις τον Αλφειόν"
(Στράβων Η΄3,15)

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Μονή Ίσοβας (φωτογραφία από το 1969)!


                                                            Μονή Ίσοβας (1969)
                           
                                 "Επι της αυρίου εκίνησαν και ήλθαν στην Λιοδώραν,
                               το παρεπόταμον του Αλφέως ολόρθα εκατεβαίναν
                               στην Ίσοβαν εδιάβηκεν αλλάγι από τους Τούρκους,
                               το μοναστήρι εκάψασιν, εδε αμαρτία που εγίνη.
                               Απαύτου εκατέβησαν ολόρθα εις την Πρινίτσαν,
                               εκεί κατούνες έπιασαν, εστήσασιν τες τέντες"                                                                             Χρονικόν του Μορέως, στ. 4669-4674.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου