ΤΡΥΠΗΤΗ(ΜΠΙΤΖΙΜΠΑΡΔΙ 'Η ΙΣΟΒΑ): " Ίσταται κατά τον βορράν, στηριζόμενο επί φυσικού μπαλκονίου, εξόχως μεγαλοπρεπής και η περικλείουσα αιώνια βλάστηση αποτελεί τον μανδύα του. Αυτός λάμπει και απαστράπει εις όλα τα παιχνίδια των χρωμάτων εις καθημερινό θέαμα και ακτινοβολεί ως φαιοπράσινη φλόγα υπό τας πρωϊνάς αχτίδας του ηλίου".

''Πρός άρκτον δ' 'ομορα ήν τω Πύλω δύο πολίδια Τριφυλιακά 'Υπανα και Τυπανέαι και ποταμοί δε δύο εγγύς ρέουσι, ο τε Δαλίων (Διάγων) και ο Αχέρων εκβάλοντες εις τον Αλφειόν"
(Στράβων Η΄3,15)

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Έργα 2,5 εκατ. ευρώ στον Επικούριο Απόλλωνα!


Μετά την Αρχαία Ολυμπία και το μεγάλο ανασκαφικό έργο για το αρχαίο Γυμνάσιο, σειρά παίρνει ένα ακόμα σπουδαίο έργο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηλείας.
Πρόκειται για τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας και τα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης ευρύτερα του αρχαιολογικού χώρου συνολικού προυπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ.
Η προχθεσινή (11/1) απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Πολιτισμού Κώστα Τζαβάρα ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των έργων που έχουν κωδικοποιηθεί σε δύο φάσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα έργα αποκατάστασης του βόρειου πτερού του μνημείου και στην τοποθέτηση των κιόνων καθώς και στις εργασίες συντήρησης των διαδρομών των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου.
Όλα τα έργα

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν επί του μνημείου διαιρούνται σε δύο διαδοχικές φάσεις, Α΄ και Β΄, ενώ παράλληλα θα εκτελεστούν και άλλες εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο και  στο στέγαστρο. Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του υποέργου αφορούν στα εξής:

Α΄ Φάση: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥ
 ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

* Συντήρηση των πέντε, δομικά αποκατεστημένων, βόρειων κιονοκράνων, και επανατοποθέτησή τους με αποκατάσταση της σύνδεσής τους με τους υποκείμενους σπονδύλους.

* Δομική αποκατάσταση, συντήρηση και επανατοποθέτηση των βόρειων επιστυλίων, με ταυτόχρονο εφοδιασμό τους με νέους συνδέσμους από τιτάνιο.

* Αποσυναρμολόγηση των λίθων της κρηπίδας και της ευθυντηρίας που είναι υποκείμενα των τρίτων από βόρεια κιόνων της ανατολικής και  της δυτικής πλευράς του μνημείου (δηλαδή, των κιόνων Α3 και Δ3)· Αποξήλωση των γειτονικών (στους εν λόγω κίονες) πλακών δαπέδου και  των υποκείμενων κρατευτών και απομάκρυνση των υποκείμενων και  περιμετρικών αργιλικών στρωμάτων.
* Δομική αποκατάσταση και συντήρηση των λίθων, των οποίων η ανάταξη είναι απαραίτητη για την επανατοποθέτηση των δεύτερων από βόρεια κιόνων της ανατολικής και της δυτικής πλευράς (δηλαδή, των κιόνων Α2 και Δ2).
* Στερέωση των τμημάτων της θεμελίωσης που μεταβιβάζουν στο  βραχώδες υπόβαθρο τα φορτία των κιόνων Α2 και Δ2.

* Επανατοποθέτηση των λίθων της ευθυντηρίας και της κρηπίδας που είναι υποκείμενοι των κιόνων Α2 και Δ2, και επανασύνδεσή τους με νέα συνδετήρια στοιχεία από τιτάνιο.

*Επαναφορά στο μνημείο, ολόσωμων, των κιόνων Α2 και Δ2.

*Δομική αποκατάσταση, συντήρηση και επανατοποθέτηση των  βορειότερων επιστυλίων και των βορειότερων αντιθημάτων της ανατολικής και δυτική πλευράς του ναού, και επανασύνδεσή τους (με νέους συνδέσμους από τιτάνιο).

*  Δομική αποκατάσταση, συντήρηση και επανατοποθέτηση των πλακών  δαπέδου του βόρειου πτερού (με εξαίρεση τις δύο γωνιαίες προς τα νότια).

Β΄ Φάση: ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΩΝ
 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΠΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

* Καταβίβαση των επιστυλίων και των αντιθημάτων τους, που γεφυρώνουν τους τέταρτους με τους πέμπτους καθώς και τους πέμπτους με τους έκτους από βόρεια κίονες.......
της ανατολικής και της δυτικής πλευράς του μνημείου

* Απομάκρυνση από το μνημείο, ολόσωμων, τεσσάρων κιόνων, των Κ-Α4,  Κ-Α5, Κ-Δ4 και Κ-Δ5· αποσυναρμολόγηση των αρχιτεκτονικών μελών που είναι υποκείμενα των κιόνων αυτών, μέχρι και το επίπεδο της ευθυντηρίας αποξήλωση των γειτονικών (στους εν λόγω κίονες) πλακών δαπέδου και των υποκείμενων κρατευτών και απομάκρυνση των υποκείμενων και περιμετρικών αργιλικών στρωμάτων.
*Στερέωση του τμήματος της θεμελίωσης της ανατολικής πλευράς που  μεταβιβάζει στο βραχώδες υπόβαθρο τα φορτία των κιόνων Α3 και Α4, καθώς και του τμήματος της θεμελίωσης της δυτικής πλευράς που μεταβιβάζει τα φορτία του κίονα Δ3.
* Δομική αποκατάσταση, συντήρηση, ανάταξη και επανασύνδεση (με νέα  στοιχεία από τιτάνιο) των λίθων της ευθυντηρίας και της κρηπίδας που  είναι υποκείμενα των κιόνων Α3, Α4 και Δ3.

* Επαναφορά στο μνημείο, ολόσωμων, τριών κιόνων, των Κ-Α3, Κ-Α4 και  Κ-Δ3).

* Δομική αποκατάσταση, συντήρηση και επανατοποθέτηση των επιστυλίων και των αντιθημάτων τους, που συνδέουν τους δεύτερους και τους τρίτους κίονες των μακρών πλευρών (δηλαδή των κιόνων Α2-Α3 και Δ2-Δ3), με ταυτόχρονο εφοδιασμό τους με νέους συνδέσμους από τιτάνιο.
Στον περιβάλλοντα χώρο

Θα εκτελεστούν, επίσης, εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των κυρίων διαδρομών των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και εργασίες νέας διαμόρφωσης της  κύριας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου.


Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά μη καταστρεπτικών ελέγχων των μεταλλικών στοιχείων της ανωδομής του στεγάστρου του μνημείου με στόχο τον εντοπισμό των φθαρμένων μεταλλικών στοιχείων του και την ανάδειξη των (δυνητικών) σημείων αδυναμίας του, και θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης της θεμελίωσης του στεγάστρου.


Επίσης, θα κατασκευαστούν νέοι χώροι υγιεινής για τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου, και θα διαμορφωθεί χώρος υγιεινής Α.μ.Ε.Α. σε υπάρχον κτήριο του χώρου (κτήριο φυλάκων/αρχείου Ε.Σ.Ν.Ε.Α.).
patrisnews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου