ΤΡΥΠΗΤΗ(ΜΠΙΤΖΙΜΠΑΡΔΙ 'Η ΙΣΟΒΑ): " Ίσταται κατά τον βορράν, στηριζόμενο επί φυσικού μπαλκονίου, εξόχως μεγαλοπρεπής και η περικλείουσα αιώνια βλάστηση αποτελεί τον μανδύα του. Αυτός λάμπει και απαστράπει εις όλα τα παιχνίδια των χρωμάτων εις καθημερινό θέαμα και ακτινοβολεί ως φαιοπράσινη φλόγα υπό τας πρωϊνάς αχτίδας του ηλίου".

''Πρός άρκτον δ' 'ομορα ήν τω Πύλω δύο πολίδια Τριφυλιακά 'Υπανα και Τυπανέαι και ποταμοί δε δύο εγγύς ρέουσι, ο τε Δαλίων (Διάγων) και ο Αχέρων εκβάλοντες εις τον Αλφειόν"
(Στράβων Η΄3,15)

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

ΤΡΥΠΗΤΗ :ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Μη αποδεκτή η προσφυγή του Δήμου Ζαχάρως

Η επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006 κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασής της αποφάσισε να μην κάνει αποδεκτή την υπό κρίση προσφυγή του Δήμου Ζαχάρως κατά της απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης...
... Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου Τάσου Αποστολόπουλου, με την οποία ακυρώθηκε ως παράνομη η εκλογή Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως κατά τη συνεδρίαση  της 30/01/2011.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης  τα τακτικά μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου, ανήκοντα στη μείζονα αντιπολίτευση (ήτοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας και ένας της ελάσσονος μειοψηφίας), δεν προσήλθαν να ορκιστούν ενώπιον του Δημάρχου  Ζαχάρως την 19-12-2010 διότι ευλόγως αμφέβαλαν για τη νομιμότητα της από 17-12-2010 προσκλήσεως την οποία τους απηύθυνε ο εκλεγείς Δήμαρχος Ζαχάρως, δεδομένου ότι στον κ. Χρονόπουλο είχε επιβληθεί κατά την προηγούμενη εκλογική του θητεία του το διοικητικό μέτρο της αργίας και δεν είχε εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική αυτού απόφαση που να αφορά το αδίκημα εξαιτίας του οποίου είχε επιβληθεί το μέτρο αυτό.

Να αναφέρουμε τέλος ότι στην απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 αναφέρεται ότι τα τακτικά μέλη δεν εξέπεσαν της ιδιότητας του δημοτικού συμβούλου διότι ορκίστηκαν εντός της οριζόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 53 ν. 3852/2010 προθεσμίας, ήτοι έως την 31.12.2010 και ως εκ τούτου αποτελούν τακτικά μέλη του Δημοτικού του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. του Δήμου Ζαχάρως έπρεπε να προσκαλέσει τα μέλη αυτά στη συνεδρίαση, η απόφαση δε του Δ.Σ. που ελήφθη άνευ της συμμετοχής αυτών και χωρίς τη νόμιμη πρόσκλησή τους είναι παράνομη λόγω μη νομίμου συνθέσεως του συλλογικού αυτού οργάνου.

(του Δημήτρη Ζιάκα, για την εφημερίδα ΠΡΩΤΗ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου